Érvényes: 2021. szeptember 01-től

Az Általános Szerződési Feltételek hatálya a Diana Club Hotel által nyújtott szolgáltatásokra terjed ki.

1) A SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

Név: „3T” Zrt.
Telefon: (06-1) 334 0345
Mobil: +36-30-568-0345
E-mail: info@dianaclubhotel.hu
Honlap: www.dianaclubhotel.hu

2) A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJA ÉS FELTÉTELEI:

a) a szolgáltatás megrendelése:

A megrendelést minden esetben írásban (e-mail, stb.) kell megküldeni szállodának. Szállodánk elérhetőségei www.dianaclubhotel.hu honlapon találhatók.
A megrendelésnek tartalmaznia kell a Vendég nevét, címét, az érkezés és távozás pontos időpontját, a szobatípust, valamint az igényelt szolgáltatások pontos megnevezését. A megrendeléskor félreérthetetlen módon közölni kell a szállodával, hogy a Vendég megrendelése az érintett szálloda milyen kategóriájú és típusú szobára vonatkozik.
A szálloda minden megrendelést írásban (e-mail) igazol vissza.

b) közvetített szolgáltatások:

A szállodai alapcsomagban szereplő, illetve a szállodában igénybe vehető közvetített szolgáltatások aktuális listája elérhető a Diana Club Hotel weboldalán.

c) a szolgáltatás lemondása:

A Vendég kötelezettséget vállal arra, hogy az általa megrendelt szolgáltatások esetleges lemondásáról, módosításáról vagy bármilyen egyéb változásról a szolgáltatás kezdetét megelőzően, írásban tájékoztatja az érintett szállodát.
Egyéni megrendelések esetén kötbérmentes lemondásra – amennyiben a vendéggel megkötött egyedi megállapodás másként nem rendelkezik – az érkezést megelőzően három munkanappal van lehetőség.
Amennyiben a Vendég nem érkezik meg, illetve rendelését nem mondja le a megfelelő határidőig, a kötbér mértéke a megrendelt szolgáltatás díjának 70%-a, de legalább a megrendelésben szereplő 1 napi szobaár.
Csoportos megrendelés esetén egyedi üzletkötéskor kerül sor a lemondási feltételek rögzítésére.

d) a szállodába történő érkezés-távozás:

A szállodai szobát az érkezés napján 15:00 órától lehet elfoglalni, és a hazautazás napján 11:00 óráig kell elhagyni.
Korai érkezés, illetve késői távozás előzetes egyeztetés alapján, az aktuális térítési díjak ellenében lehetséges.

e) a szolgáltatás igénybevétele:

A vendégek érkezéskor útlevéllel vagy személyi igazolvánnyal igazolják személyazonosságukat. Ezt követően szükségessé válik egy regisztrációs űrlap kitöltése a vendégnyilvántartás részére, mely tartalmazza a vendégek legfontosabb adatait. Az adatok ellenőrzésére a szálloda a vendégek személyes okmányairól fénymásolatot készíthet, melyhez a vendég a regisztrációs űrlap aláírásával adja hozzájárulását. A bejelentkezést követően a vendégek magyar s angol nyelven a Házirendet a szobájukban találják, mely a szerződéses feltételek kivonatát tartalmazza.
2021. szeptember 1-jét követően, a hatályos jogszabályok értelmében, a Magyarországon szálláshely-szolgáltatást igénybe vevők jogszabályban meghatározott személyes adatait a szálláshely-szolgáltató okmányolvasón keresztül szálláshelykezelő szoftverében rögzíti, és egy tárhelyre, a Vendég Információs Zárt Adatbázisba (VIZA) továbbítja.
A szolgáltatások megrendelésével, azok visszaigazolásával, a regisztrációs űrlap kitöltésével és aláírásával, a vendég és a szálloda között – a megrendelt szolgáltatások tekintetében – szerződés jött létre. A szerződéses feltételek betartása mindkét félre nézve kötelező.

3) FIZETÉSI FELTÉTELEK

A szállodai szolgáltatás ellenértéke a szoba elfoglalását megelőzően kifizetésre kell kerüljön.

A megrendelt szolgáltatások ellenértéke fizethető:
– banki átutalással,
– a helyszínen készpénzzel (HUF, EUR),
– VISA, VISA Electron, VISA PAY, Mastercard, Maestro bankkártyával, illetve
– Széchenyi Pihenőkártyával (SZÉP-kártya). (Felhívjuk vendégeink figyelmét, hogy az idegenforgalmi adó SZÉP-kártyával nem fizethető.)

A „3T” Zrt. fenntartja a jogot, hogy a vendég által megrendelt szállodai szolgáltatás igénybevétele előtt, de legkésőbb a vendég érkezésekor a szálloda fizetési garanciát kérjen. A fizetési garancia lehet a vendég bankkártyájával történő előauthorizáció, illetve a megrendelt szolgáltatás helyszínen történő kiegyenlítése érkezéskor készpénzzel, vagy a szálloda által elfogadott készpénz helyettesítőkkel, továbbá a szolgáltatás igénybevételének megkezdése előtt a megrendelt szolgáltatás értékével egyező összegű – a szálloda bankszámlájára történő – banki átutalással.

Átutalás esetén – amennyiben a szállodával, illetve a helyfoglalási irodával kötött szerződés másként nem rendelkezik – a megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Vendég köteles az érkezés előtt a szálloda bankszámlájára átutalni.

4) ÁRAINK

A Diana Club Hotel által kiadott árak minden esetben tartalmazzák a nyomtatás időpontjában érvényes, törvényben meghatározott ÁFA-t, nem tartalmazzák azonban az idegenforgalmi adót, amelyet a szolgáltatás helyszínén kell megfizetni, kivéve azokat az árajánlatokat, amelyek esetében a Diana Club Hotel külön jelöli: „a feltüntetett árak az idegenforgalmi adót is tartalmazzák”.
Az árak – a 4/2009 (I.30) NFGM-SZMM együttes rendelet 6. §-a alapján – a szolgáltatás nyújtásának helyén, jogszabálynak megfelelő módon kerülnek feltüntetésre. A Vendég a szolgáltatás díjáról a szálloda recepcióján is megfelelő tájékoztatást kaphat a szolgáltatásnyújtás megkezdése előtt.

A Diana Club Hotel az árváltozás jogát fenntartja.

Az aktuálisan érvényesítésre kerülő árakat a szálloda a megrendelés visszaigazolásában közli. A szálloda árainak aktuális alakulásáról tájékoztató a Diana Club Hotel honlapján (www.dianaclubhotel.hu) található.

Szolgáltató és a Vendég megállapodnak, hogy a nyújtott szolgáltatás teljesítési időpontjának (Áfa tv. 55. § (1) bekezdés) a vendég által elsőként, tényállásszerűen igénybe vett szolgáltatás napját tekintik.

5) EGYEDI SZOLGÁLTATÁSOK

a) gyermekkedvezmények:
A kedvezmények kizárólag a szülőkkel együtt utazó gyermekekre érvényesek, diákcsoportokra nem vonatkoznak.

b) programok:
A programajánlatokról, azok aktuális árairól a szálloda a szállás lefoglalásakor, illetve a Vendég ott tartózkodása alatt ad felvilágosítást.

6) REKLAMÁCIÓ:

A szállodai szolgáltatás ideje alatt felmerülő esetleges panaszok esetén a Vendég az elutazás időpontjáig a szálloda recepcióján, írásban élhet kifogással.
A szálloda a panaszokat három napon belül köteles kivizsgálni, illetve azokra érdemben reagálni.

7) KÁRTÉRÍTÉS:

A szálloda és a Vendég az általa okozott károkért a vonatkozó jogszabályok szerint felel.
Amennyiben a károsult a helyszínen elmulaszt panaszt tenni, a későbbiekben kártérítésre nem tarthat igényt.

A Vendég kijelenti, hogy az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat megismerte, azokat tudomásul vette.

Diana Club Hotel
„3T” Zrt.
vezetőség

2021. szeptember 01.